Informace o nás

 

Co nabízíme

„Škola pro život“ tj. praktické dovednosti využitelné v běžném životě
 • Alternativní způsoby metody výuky, efektivní výuka zaměřená na aktivní činnosti, přirozené prostředí- propojení dětí různých věkových skupin, důraz na samostatnost a spolupráci dětí
 • Individuální postupy (malé počty žáků na 1 oddělení )
 • Adaptace žáků do vyšších ročníků, vysoké % přijatých a úspěšných žáků na víceleté gymnázium
 • Propojenost MŠ, ZŠ i starších žáků 
 • Rodinná atmosféra, příjemné prostředí, ŠJ, ŠD, zahrada, hřiště a les u školy
 • Široká nabídka zájmových činností, kroužků
 • Komunální projekty –spolupráce s rodiči, veřejností, možnost rodičů spoluvytvářet charakter školy
 • Možnost osobní asistence z řad rodičů  

 

Spolupráce s organizacemi   
 • OÚ Holovousy
 • MÚ Hořice
 • Sdružení občanů při ZŠ (grantové projekty-přispívá dětem na volnočasové aktivity)

 

Projektové vyučování                                                     
 • Vychází z lidových tradic a místních zvyklostí                           
 • Připravují a spoluvytváří děti, učitelé, rodiče i veřejnost            
 • Pomáhají vytvářet dobré vztahy, přirozené klima        

  

Projekty celoroční 
 • plavecký výcvik
 • ekologie „Lesní společenství“
 • Itálie (výměnné aktivity spojené s pobytem)

                                                                                                 

Volnočasové aktivity: 

Zájmové kroužky:

Jednodenní akce- sportovní, kulturní a poznávací

Vícedenní pobyty – letní táboření, zimní pobyt na horách

Výměnné pobyty v Itálii

Seminář a dílny pro děti a rodiče ( akreditace MŠMT)-výtvarné, zdravý životní styl..

 

ŠVP „Škola pro život“ 

Vychází z projektu tvořivé školy

Zaměření na jazyky (od 1.roč.)

Rozšířená výuka estetická (nadstandardní výtvarné techniky)

TV-praktické dovednosti: turistika, cyklistika, plavání, lyžování, běh na lyžích, bruslení

Dramatická výchova: sociální a komunikativní dovednosti, osobnostní rozvoj

Př- ekologie, projekty, zdravý životní styl

Historie projektu

Tento projek vznikl za účelem celkové modernizace přístupu ke společnosti, chtěli jsme školu více přiblížit rodičům i dětem pokrokovými metodami a zároveň informovat široukou veřejnost o činnosti naší instituce.

 

Naši uživatelé

Tento web je určen pro rodiče žáků, kteří navštěvují naší školu a pro rodiče, kteří nevědí kam dát své děti do první třídy. Jsme sice malá škola, ale snažíme se jít s dobou a modernizovat naše učební metody a rozšířit informovanost veřejnosti.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode