Otázky a odpovědi

Jste spokojeni s informovaností, kterou Vám poskytují webové stránky? Pokud ne, jsme otevřeni Vašim podnětům.

Pište na kontakt správce webu. Vaše nápady a připomínky budou zveřejněny na webu školy.

Proč nejsou na internetu vyvěšeny osobní kontakty na učitele?

Vyvěšení osobních kontaktů na webu je protiprávní a je pouze na každém učiteli pokud poskytnou své údaje. V žákovských knížkách a na webu jsou zvařejněny nezbytně nutné kontakty na školu. Pokud potřebujete komunikovat s dotyčnou p.učitelkou je  možnost osobní konzultace v budově školy.

Postupy v naší škole: Na začátku roku poskytuje příslušná p.učitelka osobní kontakt rodičům. (Je na vlastním uvážení každého učitele, komu osobní kontakt poskytne). Poskytnutí osobního kontaktu se vyučující nebrání. Rodiče dětí vědí o možnosti zisku osobního kontaktu.

Proč není přímý kontakt na družinu nebo na školní jídelnu?

Škola nemá dostatek financí na pořízení dalších dvou telefonních čísel. Jsme malá škola a předat si vzkaz ohledně obědů, popřípadě družiny je možný přes p.učitelku v MŠ nebo paní ředitelku.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode