Novela zákona - zápis do 1.ročníku

25.01.2012 13:17

Vážení rodiče,

dne 1. 1. 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), která kromě jiného mění podmínky přijímacího řízení základní školy.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na přístupném místě ve škole a též na stránkách školy https://www.zschodovice.webnode.cz na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode