Každý má svou šanci

A máme tu konec

Je 30. 3. 2012, poslední pátek našeho projektu Každý má svou šanci, který naše škola ve spolupráci s OÚ Holovousy realizovala od října roku 2010 za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Za 18 měsíců, po které projekt probíhal, jsme si s dětmi ZŠ, MŠ a DD Nechanice užily mnohá dobrodružství. Navštívili jsme vesničku historických řemesel v Lysé nad Labem, pozorovali krásy přírody při projížďce parníkem po Labi, sledovali „Jak si hrají tatínkové“ v divadle Drak v Hradci Králové, zvykali si na nové kamarády a paní učitelky v Trhové Kamenici, snažili jsme překonat vlastní hranice na táboře ve Svaté Kateřině a utužovali přátelství s dětmi z Nechanic při kulturních i sportovních projektech. Tento projekt byl také ve velké míře situován na zvýšení kvality vyučování v mateřské i základní škole. Chtěli jsme poskytnout dětem takové podmínky, aby každý dostal i sebemenší šanci se prosadit a ukázat své přednosti.

V MŠ byla nově vybavena knihovnička, pořídili jsme sportovní vybavení a nepřeberné množství didaktických pomůcek (kostičky, hlavolamy, hry, kuličkové dráhy, modelovací hmoty, výtvarný materiál, atd.), environmentální pomůcky, zřídili jsme výchovné koutky (kuchyňka a obývací pokoj) a nainstalovali počítač s programy pro předškoláky.

V ZŠ byla nově vybavena tělocvična, nakoupeny byly pomůcky pro děti s poruchami učení, zřízeny a vybaveny byly odpočinkové a rehabilitační zóny, na zimní radovánky jsme zakoupili běžecké sety a speciální krátké lyže pro výuku sjezdového oblouku, v létě a kdykoli počasí dovolilo, jsme využívali naše nové luky, kuše a lanové prvky (houpačky, provazové žebříky, hrazdy atd.), před deštěm jsme se schovávali v našich nových stanech, ve třídách nám svítí nové zářivky se speciálním spektrem, které tolik nenamáhá naše oči.

Všechny naše lumpárny i výkony jsme svědomitě zaznamenávali na naši novou kameru.

V oblasti služeb škola rozšířila nabídku kroužků pro ZŠ i MŠ (logopedie, flétna, angličtina, zdravé vaření, dramaticko-etická výchova, všestranné dovednosti, poruchy učení, výtvarný kroužek). Pro děti i širokou veřejnost škola pořádala tematické semináře (pedagogika a psychologie, zdravá výživa a výtvarné workshopy)

Jsme rádi, že jsme do daného projektu vstoupili, jelikož díky němu došlo k velmi vysoké spolupráci a propojení činností mateřské a základní školy a naplnila se veškerá naše očekávání, která jsme do něho vložili.

 

Úvodem

V letošním školním roce sklidila ZŠ a MŠ Chodovice  úspěch v oblasti dotací a grantů z EU a získala v pořadí již druhý grant na rozvoj vzdělávání z OPVK z oblasti podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Název projektu je Malotřídní škola Chodovice – každý má svou šanci. Cílem tohoto projektu je uplatňování a zlepšování odbornosti výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání. Vytvoření školního prostředí vycházejícího z představy, že školy mají vzdělávat a vychovávat všechny děti, a to bez ohledu na jejich předpoklady a handicapy a zaměření na multikulturní výchovu. Projekt bude realizován v období 1. 10. 2010 – 31. 3. 2012. Tento projekt je určen pro děti a žáky od 3 let do 9. Ročníku ZŠ. Dále budeme úzce spolupracovat s Dětským domovem Nechanice. Bude rozšířena nabídka mimoškolních aktivit pro děti a žáky. Dále bude nově zajištěna nabídka tematických seminářů pro rodiče s dětmi ( pedagogicko psychologická poradna, dětský psycholog, semináře zaměřené na výchovné poradenství, semináře výtvarné a zdravého životního stylu). Ze získané finanční podpory bude pořízeno sportovní vybavení (žíněnky, trampolína, sportovní náčiní, stany, krátké lyže, běžky, luky, lana…). Pro MŠ budou zakoupeny didaktické pomůcky, vybaví se relaxační koutek a proběhne obnovení publikací knihovny. Pro předškolní děti a žáky 1. Ročníku bude v kalendářním roce 2011 zrealizován několikadenní adaptační kurz. Budou pořádány exkurze, sportovní dny pro děti MŠ a ZŠ Chodovice a dětského domova Nechanice a letní tábor. Cílem je dosažení a zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných a dětí cizinců. Vytvoření takových podmínek pro vzdělávání,aby každý měl svou šanci.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode